lokalizacja

Grupa GRAND Sp. z o.o.
33-322 Korzenna 91

Przejdź do treści
Strona główna » Prace Badawczo-rozwojowe

Prace Badawczo-rozwojowe

  • przez

W latach 2016-2018 firma GRAND prowadziła prace badawcze nad konstrukcją i działaniem maszyny parkującej. W ramach własnego działu B+R przeprowadzono analizę patentową istniejących rozwiązań, opracowywano studium wykonalności dla przyjętych założeń typoszeregu maszyn- pionowych maszyn z rotacyjnym, samoobsługowym systemem parkowania samochodów i opracowano konstrukcję maszyny parkującej. W trakcie prowadzonych prac szczególną uwagę poświecono bezpieczeństwu pracy, niezawodności oraz prostej i intuicyjnej obsłudze maszyny.