Prototyp GVP

2019 / AKTUALNOŚCI

Na pierwszym miejscu stawiamy na JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO. Opracowana technologia produkcji maszyn GVP pozwoliła na zbudowanie prototypu maszyny GVP 12H, na którym nieustannie prowadzimy testy i badania dążąc do optymalizacji produktu.
Aby w pełni zadbać o kwestie bezpieczeństwa maszyny, stworzone zostało stanowisko do badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych GVP, na którym poddajemy próbom zmęczeniowym i badaniom wytrzymałościowym najważniejsze elementy urządzenia.