KATOWICE ul. Tylna Mariacka

2018 / AKTUALNOŚCI

Zagadnienia problemu parkowania wpisują się w rozwiązania dotyczące systemów transportowych miast i bezsprzecznie mają wpływ na odczuwalną jakość życia ich mieszkańców. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami wykazuje co raz więcej miast Polski. W 2018r. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów w ciągu ul.Tylnej Mariackiej w Katowicach Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce .