Nowy Potencjał

2019 - 2020 / AKTUALNOŚCI

W latach 2019-2020 Firma GRAND realizowała projekt “Wdrożenie technologii produkcji GRAND VERTICAL PARKING w firmie GRAND” dofinansowany z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. W ramach tego przedsięwzięcia zbudowana została dodatkowa infrastruktura w postaci dwóch hal produkcyjnych oraz utworzony został ciąg technologiczny wyposażony w nowoczesny park maszynowy do obróbki metalu i zrobotyzowana linia do spawania elementów GVP.

Pozwoliło to na utworze nowego potencjału pozwalającego na uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy GRAND VERTICAL PARKING (GVP).